صفحه اصلی > اخبار & دانش > محتوای

هدف اصلی مایع پی

Sep 15, 2014

1.Film: یکی از پی اولین تجاری، مورد استفاده برای پیچیدن اسلات مواد عایق موتور و کابل است. پی ها و فیلم و به عنوان باتری خورشیدی ورق نرم شفاف.

2 چسب: به عنوان چسب ساختاری درجه حرارت بالا استفاده می شود.

3.Photoresist:A مواد منفی و مثبت مقاومت در برابر قطعنامه زیر میکرون برسد. با رنگدانه یا رنگ برای رنگ فیلتر فیلم تا حد زیادی روش پردازش ساده می کند.

4 تولید مس سفت و سخت یا انعطاف پذیر چادری کفپوش: عمدتا در صنعت الکترونیک استفاده می شود.

رنگ: رنگ عایق برای سیم های الکترومغناطیسی، یا به عنوان پوشش مقاوم در برابر درجه حرارت بالا